Filozofie firmy

Ing. Rostislav Chudoba zemřel 14.2.2014 ve věku nedožitých 73 let

Po smrti svého otce, jsem byl nucen provést několik změn:

opravy čerpadel přímo u zákazníka z kapacitních důvodů přenechám instalatérům (viz odkaz "kontakty instalatérů"). Nadále však budu provádět zkoušení čerpadel na naší zkušebně, abych zjistil přibližnou kalkulaci opravy,

nadále se budu specializovat jen na čerpadla nejvyšší kvality od českých či evropských výrobců, která jsou konstruovaná na 15 a více let,

záměrně se budu vyhýbat čerpadlům z Číny, a to z důvodu nedodržování lidských práv a základních pravidel podnikání.